Reklam Seslendirme Sanatı 6 Şubat 2019 – Kategori: Genel – Tags:

Reklam, sahip olunan ürün ya da hizmetin talep görmesini sağlamak için geliştirilen, tüketiciyi ikna yoludur. Reklama görsel ve işitsel iletişim araçları vasıtasıyla görüntü, ses ya da her ikisi yoluyla maruz kalan kişilerin dikkatinin çekilmesi amaçlanır. Radyo, televizyon ya da internet, reklamla karşılaştığınız tüm medya ögelerinde görsel anlatım olmak zorunda değildir ancak ses tümünde bulunur. Yani reklam seslendirme sanatçısı sektörün olmazsa olmazıdır. Peki nedir reklam seslendirme sanatının incelikleri?

Seslendirme Sanatçısının Etkisi

Bir reklamın tüketicide gerekli etkiyi bırakabilmesi için yapılan seslendirmenin kalitesi kritik önem taşır. Dinleyiciye duyguları yalnızca ses ile anlatmak oldukça güçtür. Reklamın kalitesi seslendirme sanatçısının metni doğru anlaması, ürünün hitap ettiği kitlenin dinamiklerine yeterince hâkim olması ve sesini kullanmasındaki ustalık ile doğrudan ilgilidir. Reklam seslendirme sanatçıları her yapımı seslendirmek konusunda ustalık geliştirmek zorunda değildir. Kimi seslerin çok geniş bir yelpazesi ve yetkinlik alanı varken kimileri yalnızca uzmanlık alanlarında çalışmayı tercih eder. Kimileri belgesel seslendirir kimileri animasyon, çizgi film kimileri ise sadece reklam… Reklam seslendirme çok daha dinamik, kısa sürede büyük mesajlar vermek üzere tasarlanmış ve tüketiciyi doğrudan satışa yönlendirmek üzerine kurgulanmış olmalıdır.

Reklam Seslendirme Sanatında Duygunun 50 Tonu

Seslendirme sanatı; tıpkı oyunculuk gibi, okunacak metni, seslendirilecek karakteri, dublaj yapılacak filmde hayat verilecek kişiyi tüm duygularıyla anlamayı gerektirir. Seslendirme sanatçısı, özetle seyircisiz mikrofon oyuncusudur. Stüdyoya girdiği anda sahne başlar, perde açılır ve sanatçı tüm duygusunu sesi yoluyla başka bir bedende yaşatmak için performansa başlar. Seslendirme sanatçısı, sesi ile güldürür, ağlatır, kaygılandırır ya da hissettiği kocaman sevgi ve öfkeyi dinleyicisine yansıtır. Reklam seslendirme sanatçısının başarısı ile tüketicide bıraktığı etkiyle ölçümlenebilir.

Tabii reklam seslendirme sanatçısının başarıyla ulaşabilmesi hem de aldığı eğitimle hem de sektörde kat ettiği yolda kendini ne kadar geliştirdiğiyle yani sahip olduğu tecrübelerle ilişkilidir. Tabii bir de her seslendirmede olması gerektiği gibi reklam seslendirme işlemi de profesyonel kayıt stüdyolarında yapılmalıdır. Ancak bu sayede seste var olan potansiyel, temiz ve kaliteli bir ürüne dönüşebilir, sanatçı tüm emeğinin karşılığını duyabilir.